Gwobrau Miwsig Caerdydd
Cardiff Music Awards

Eich dinas. eich miwsig. eich gwobrau
Your city. your music. your awards.

Enewbiadau yn cau mewn …
Nominations close in in…

Categorïau’r Gwobrau
Awards Categories

Grŵp Gorau - Best Group

Astroid Boys

Hyrwyddwr y Flwyddyn a'r Hyrwyddwr Lleol Gorau Promoter Of The Year & Best Local Promoter

Liz Hunt (The Moon)

Act Newydd Orau - Best Breakthrough Act

Holding Absence

Sengl/EP Orau - Best EP / Single

The Pitchforks – Afflictions

Lleoliad Annibynnol Gorau - Best Independent Venue

Acapela

Rhestr y Flwyddyn - Line Up of the Year

Hub Festival

Ffotograffydd Miwsig Gorau - Best Music Photographer

Categori newydd!
New category!

Act Unigol Orau - Best Solo Act

Rebecca Hurn

Cyfraniad Rhagorol y Flwyddyn - Outstanding Contribution Of The Year

Save Womanby St

Act Fyw Orau - Best Live Act

Johnny Cage & The Voodoogroove

Cynhyrchydd Gorau - Best Producer

Romesh Dodangoda

Lleoliad Masnachol Gorau - Best Commercial Venue

Tramshed

Gŵyl Orau - Best Festival

Tafwyl

Gwefan Miwsig Orau - Best Music Website

Let It Happen

DJs Gorau - Best DJs

GRLTLK

Albwm Orau - Best Album

Astroid Boys – Broke

Fideo Miwsig Orau - Best Music Video

Junior Bill – Above Your Station (Joe Marvelly)

Hyrwyddwr Rhanbarthol Gorau - Best Regional Promoter

Sŵn

Noson Glwb Orau - Best Club Night

Dirty Pop

Rhaglen Radio Orau - Best Radio Show

Bethan Elfyn (BBC Radio Wales)

Pencampwr Miwsig Heb Gynrychiolaeth Ddigonol Champion Of Under-Represented Music

Categori newydd!
New category!

Amdanom Ni/About Us

Pwy Ydym Ni/Who we are

The Cardiff Music Awards is a project designed to promote, recognise and celebrate music in the Welsh capital. Its aim is to reinforce how healthy the scene is by getting hundreds, if not thousands, of people involved in one major honour roll for Cardiff music.

The fourth Cardiff Music Awards will take place on 29th March 2019 at Tramshed Cardiff.

Launching in 2015, the first Cardiff Music Awards was a grassroots project with no funding that brought together multiple creators and promoters of music to be awarded their inaugural titles.

In its second year, the project expanded its horizons with more categories, a better nomination process and an awards ceremony that aimed to be a significant event in the local music calendar.

Now in its third year, the Cardiff Music Awards are fast becoming a seal of approval in the Cardiff scene.

Mae Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd yn brosiect a gynlluniwyd i hyrwyddo, cydnabod a dathlu cerddoriaeth ym mhrifddinas Cymru. Ei nod yw atgyfnerthu cyfoeth y sîn trwy gael cannoedd, os nad miloedd, o bobl i gymryd rhan mewn un digwyddiad mawr anrhydeddus i ddathlu Cerddoriaeth Caerdydd.

Bydd Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd yn cael eu cynnal am y pedwerydd tro ar 29 Mawrth 2019, a hynny yn Tramshed, Caerdydd.

Prosiect cymunedol heb unrhyw gyllid yn perthyn iddo oedd Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd pan gafodd ei lansio gyntaf yn 2015. Daeth â sawl crëwr a hyrwyddwr cerddoriaeth ynghyd, i’w gwobrwyo â’u teitlau cyntaf.

Yn ei ail flwyddyn, ehangodd y prosiect ei orwelion gyda rhagor o gategoriau, gwell proses enwebu, a seremoni wobrwyo a oedd â’r nod o fod yn ddigwyddiad sylweddol yn y calendr cerddoriaeth lleol.

A hwythau ’nawr yn eu trydedd flwyddyn, mae Gwobrau Cerddoriaeth Caerdydd yn prysur dyfu i fod yn sêl o gymeradwyaeth yn sîn Caerdydd.

NODDWYR GWOBRAU MIWSIG CAERDYDD
SPONSORS OF CARDIFF MUSIC AWARDS

Rydym yn chwilio am noddwyr ar gyfer Gwobrau Miwsig Caerdydd 2019. Â diddordeb? Anfonwch e-bost atom i info@cardiffmusicawards.co.uk

We’re currently looking for sponsors for the 2019 Cardiff Music Awards. Interested? Email us at info@cardiffmusicawards.co.uk

O’r blog

From the blog

Gwiriwch ein newyddion diweddaraf

Check our latest news

Outstanding Contribution of The Year 2018 Announced

Outstanding Contribution of The Year 2018 Announced

After an overwhelming response during the nomination process, it was clear who would be awarded the first Outstanding Contribution award…

Read more »

Sponsor Spotlight | Fine Rolling Media

Sponsor Spotlight | Fine Rolling Media

For our next Sponsor Spotlight we’d like to present to you the award winning Fine Rolling Media. As a local,…

Read more »

Cardiff Music Awards 2017 Award Winners, where are they now?

Cardiff Music Awards 2017 Award Winners, where are they now?

There is no doubt Cardiff's music scene has not been quiet over the past year. From venue closures to the…

Read more »

f

Cysylltwch a ni!
Get in touch!

Anfonwch neges atom
Send us a message

Pe byddai’n well gennych anfon e-bost atom, gallwch wneud hynny yn info@cardiffmusicawards.co.uk
If you would prefer to email us you can do so at info@cardiffmusicawards.co.uk